ExLibris VV
Любен Георгиев

Театрална Москва

Съдържание

  • Станиславски и МХАТ
  • Вахтангов и неговото дело
  • Първостроител на революционния театър (Творческият път на Вс. Ем. Майерхолд)
  • Минало, обърнато към настоящето
  • С пламъка на революцията
  • Съвременни проблеми и конфликти
  • Естетическото богатство на съветския театър
  • Театрална Москва 1974-75
   1. Съвременното и вечното в класиката
   2. Идеен и нравствен максимализъм
   3. Наследници на победата
   4. Изграждане и разрушение на човешката личност
  • Класиката - стара и нова
  • Чертите на героизма
  • Духовната биография на съвременника
  • Сатирата - диагноза и прогноза
  • Вечно свежото изкуство на МХАТ
  • Театрални автографи (С моссъветци из България)
  • Актьори и хора (Беседи и разговори с вахтанговци)
  • Малии театър у нас и за нас
  • С България в сърцето («Таганка» у нас)