Сит съм до гърло, даже до шия, щом и от песни съм изморен. Като подводница в дъно, в стихия, И пеленгатор не е за мен. Другарят дава водка по двеста, Другарят казва, ще мине това. В пиянка срещна с Верката лесна, - Верка на помощ и водка сега. Верка и водка, без помощ от тия. Водка мори ме, а с Верка - студен? Като подводница в дъно, в стихия, И пеленгатор не е за мен. Сит съм до гърло, даже до шия, Омръзна песен и тази игра! Като подводница в дъно, в стихия, И позивни не давам сега.
© Васил Станев. Превод, 2011
© Васил Станев. Изпълнение, 2013