В жълта жарка Африка, там някъде в средата, някак вън от графика се случила бедата. Слонът казал, не разбрал: - Да, ще има го потопа!.. Кратко тъй: Жирафът цял се влюбил в антилопа. Тук глъчка вдига се в разгар, и само папагала стар от клонките крещи така: - Жираф голям, добре видя! Що от туй че е с рога? - врещи Жираф любовно, - в нашта фауна сега сме равни поголовно! Щом във моя род смутен не донася радост - не сърдете се на мен, - духвам аз от стадо! Тук глъчка вдига се в разгар, и само папагала стар от клонките крещи така: - Жираф голям, добре видя! Антилопският баща що син такъв да има? все едно е без рога, що лете - туй и зиме А Жирафа зет сумти: "Не виждали магаре?!" Със бизоните добри - таз двойка са другари. Тук глъчка вдига се в разгар, и само папагала стар от клонките крещи така: - Жираф голям, добре видя! В жълта жарка Африка веч са без идилии: Лей Жираф с Жирафката сълзи крокодилеви. Помощ в мъка изгоря, няма го закона, - На Жирафи дъщеря в сватба със бизона. И нека е Жираф неправ, но тук с вина не е Жираф, а този що крещя така: - Жираф голям, добре видя!
© Васил Станев. Превод, 2011
© Валентина Щебетовска. Изпълнение, 2017