Не чува се днеска да бият сърца - в алеите туй е наверно. Аз падам, получил куршума в гръдта, и мисля - успях за последно: "Но този път не ще се върна, - без мен, - ще дойде някой друг" И не успяхме, не успяхме, да ги зърнем, а синовете, синовете, в бой са тук. И някой реши: "После нас - и потоп", Кат в пропаст, напусна окопа, затуй и аз своя напуснах окоп, да няма го нивга потопа. Земята здраво аз прегърнал, затворил тъй очи без звук. И не успяхме, не успяхме, да ги зърнем, а синовете, синовете, в бой са тук. Кой мен ще смени, кой в атака на нож? Кой ще стигне моста чевръсто? На мен ми се иска да бъде ей тоз, облечен съвсем не по ръста. У мен усмивката се върна, аз виждам, кой зад мен е тук.. И не успяхме, не успяхме, да ги зърнем, а синовете, синовете, в бой са тук. И взрив и днес тихо ще бият сърца, и мойто - тъй гръмко трептяло, и все пак край моя - не край е сега: И края - за други начало. Очи затворени - посърнал, без мен - ще дойде някой друг. И не успяхме, не успяхме, да ги зърнем, а синовете, синовете, в бой са тук.
© Васил Станев. Превод, 2011
© Росен Стоянов. Изпълнение, 2015