Тъмнина е отпред, ти се спри! Там стените са - залези алени, срещен вятър, дъжда те коси а и пътя, и пътя неравен е. Там са чужди слова, там е лоша мълва, там ненужните срещи тъй биват все, там горяла и жълта трева, и следите там сливат се в тъмнина... Там проверка, корав ли си в бой, и мъгли, ветрове са разкъсващи. Сърце сбъркало ритъма свой ей, тъй чука прекъсващо. Там са чужди слова, там е лоша мълва, там ненужните срещи тъй биват все, там горяла и жълта трева, и следите там сливат се в тъмнина... Там не тез са и звук, и цвета, само аз съм без избор, директно чак, много нужен съм там, в тъмнина! Ех нали, ще просветне пак. Там са чужди слова, там е лоша мълва, там ненужните срещи тъй биват все, там горяла и жълта трева, и следите там сливат се в тъмнина...
© Васил Станев. Превод, 2015
© Росен Стоянов. Изпълнение, 2015
© Валентина Щебетовска. Изпълнение, 2017