Кога в света водата на Потопа завърна се към свойте брегове, на сушата от пяна на потока излезе Любовта, тя тиха бе и изпари се някакси до срока а хиляди лета там срокът бе. Има чудаци - още тука днес - да гълтат с пълна гръд от тази смес, и ни награда чакат, нито укор, те мислят че, ще дишат ей така, а тук внезапно те попадат в такт и тука им сърца неравно чукат... Вятър свеж избраните пои, и възкреси от мъртвите умрял, щом не любил си, тогава ти, значи, не си дишал, и живял! А много ще е скитане по пътя, страна Любов - велика е страна! И рицарите си опитва в мъка по - строго ги изпитва днеска тя. Ще иска разстояния, разлъка, ще ги лиши от сън, покой така... Назад безумците не връщат пак те вече са съгласни да платят каква да е цена - дори живота, да не се скъсат и да съхранят вълшебните си нишки с лик незрящ, протегнати между тях, тези щото... Вятър свеж избраните пои, и възкреси от мъртвите умрял, щом не любил си, тогава ти, значи, не си дишал, и живял! Но много от Любов пресити сякаш - без слух са те - не чуват ничий зов Мълва и празнословие броят ги, от кръв разчета този е готов. На тях ще сложим свещи с почит някак - погиващи в невиждана любов... И гласовете им ще пеят в такт, душите им ще бъдат във цветя, и вечно в дъх един ще бъдат елени, щом срещнат се с въздишка на уста по мостовете крехки във нощта, по тесен кръстопътя на вселена... Аз за тях полята бих постлал - те да пеят в сън и наяве! Аз щом дишам с обич съм живял! Щом обичам - жив съм аз поне!
© Васил Станев. Превод, 2016
© Росен Стоянов. Изпълнение, 2016