Днес съм без приятел, но памет в мен е така, - спаси мен тъй изпатил от многото неща. Ако ли стане лошо на душа и на ума, той и да мигна точно до мен ще е в дома. Където да бъде, и щото да става, в бой, в огън и дим, ала тъй сега, аз зная, успехи ми той пожелава, Успехи аз също желая така.
© Васил Станев. Превод, 2014