Бъди за ден във милицейска кожа - теб ще ти стори се тъй друг живот. Да пием ние за тез, в МУР1 що са, - За тез в МУР що са, не вдигат тост. Маса съседна до мен - компания, Маса съседна до мен - веселие, - А тя на мен тьй - нула внимание, Стих съседа й праска - Есенин е. Бъди за ден във милицейска кожа - теб ще ти стори се тъй друг живот. Да пием ние за тез, в МУР що са, - За тез в МУР що са, не вдигат тост. Аз разбрах, че има в Тамара ум, и стремеж, че е с награждение, - и аз ливнах водка в аквариум: "Пийте, риби, за мойто рождение!" Бъди за ден във милицейска кожа - теб ще ти стори се тъй друг живот. Да пием ние за тез, в МУР що са, - За тез в МУР що са, не вдигат тост...
1 МУР - московска криминална милиция.
 
© Васил Станев. Превод, 2011, 2013
© Васил Станев. Изпълнение, 2013