Ако ви попитат за това, да станете вий скот сега, - що вий ще ми кажете, що вий ще ми кажете, хайде, кажете! Ако ви помолят след това скот да сте истински така, - що вий ще ми кажете, що вий ще ми кажете? Хайде, кажете!
© Васил Станев. Превод, 2014