Там във село Големи Вили, и къде горя сарай, там били братоци „мили“ с грамадански диви сили - братя Пров и Николай. Николай - тъй по-нахални - ей така сече гора, А пък Пров - така де в спалня той ще бутне - и стена. Те братоци плашат само, и си пийват чая - от тях мало и голямо крият се накрая. Вече, свърши се търпение, - че това - не е добре, да вървят на усмирение тъй решиха се мъже   Николай тъй по-нахални, - на бика троши рога, а пък Пров по разни спални тъй проби от раз стена. Ей брато, виж - таз команда с колове, и бесни, - към нас рано от оврага май са се понесли!“ Неудобно да се биеш - а не свикнали мъже, - първом почнаха те мирно: „Вам защо, кажете, братя, нужен бик безрог поне?!“ Николай, а пък се чуди: „А жалеете бика - ний с братока тъй сме луди ще ви тупаме гърба!“ А в полето спря се заек, Постоя - избяга... Пров там кърши се мерзавец, сътворил белята. „Някой, и да пробва да се врътне - в миг ще справя се с врага!“ Тъй мъжете се прекръстват - И команда се нахвърли: кой с камшика, кой с крика. Николай, в борба за брата, първи натиск отрази, а пък Пров се скри във хата и оттам се смей дори. И от натиск, от напора развали се хата, - Пров извади кол от двора да спаси той брата. „Стига, брат, се отбранява - щом се мре то да се мре! Коле, стига се стеснява, - Кол се чупи, и ти давай, - Трябва Коле, дай напред! За мъжете, за момци ли ще леят тъй сълзи жени... и решиха братя „мили“ да почакат те дори. „Гледай ух ти, братан, - зад гърба е някой Може, дух витай там?“ „Не прилича сякаш!“ А туй просто, при нас в село ни помоли да преспи - и остана до Успенье, а след туй - и се посели нищо никакъв човек. И сега заради вика тъй не чуха те слова: що човек такъв никак и що рече им сега. Кръв се лее на потоци, - Що тук да се плещи? „Бий братоци!“ - но с братоци сътвори се нещо: Братя сякаш подкоси ги - и братоци се морят - някак в миг лишени в сили... а човечец ги помоли веч беди да не творят ...Дълго мислиха-гадаха, що им рекна тоз човек, - но тъй и не познаха, ...и да чешат вратове... И решиха: заклинател притежаващ, явно... а той рече само: „Братя, как не ви е срамно!“
© Васил Станев. Превод, 1994, 2014