На плаца при развод на караула, в казармата, на пост и дни наред невидим, без награди, кръгла нула, войникът бойна служба носи клет. И каквито и да духат урагани, ветрове, Той - в дозор е, в караула и дълга го веч зове. „Надяс!.. Наля!.. Кръгом! На ра!.. Бегом - в разположение!“ Ти пей - не кой, раз - два, раз-два, живеем си така. Но тежко е в учение, а леко в бой! Щом ни гони враг - и жени в рев май, - Стреляй с топа, ти наясно си! Аз преди боя - тих, аз в атака - дай, ех, ала след боя - ласкав си! Да мен ме гонят и ми е тъй жално... Е, може с подчинен шега да става, - ала ей тъй вратата ни централна войникът пак на пост ще охранява. Не ще станеш ти за глума ти ще станеш тъй за миг. Щик глупак, а и куршума, умен щом ще е войник. „ За бой! Кръ-гом! Взвод стой! Бе-гом! Пълзи - в разположение! Ти пей - не кой. Сечи! Коли! Ту би ор нот ту би, - Но тежко е в учение, а леко в бой. Ако бяга враг и гърми салют - има вино и аз пляскам си! Аз преди боя - тих, аз в атака - лют, ех, ала след боя - ласкав си!
* * *
Защо ли ний войници сме виновни, че са тъй открити на оръжия дула? Така щом неприятелят го помним - пак ще се случват драки и война. Аз с оръдие, с мортира не бих никога гърмял, и не бил би даже в тира - а с децата бих би пял. „Надяс!...Наля!.. Кръгом! На ра!.. Бегом - в разположение!“ Аз пея - да, и все така, че мъка - не беда. Но тежко е в учение, и на война. Ако наши бият - раздразнен съм! Убит, ранен - така отнасял съм! Аз преди боя - тих, аз в атака - зъл, ех, ала след боя - ласкав съм
© Васил Станев. Превод, 2014