- Горя от нетърпение Показвам ви явление - без спор универсална е писател - гениална е: Всичко пише, хора, четете го на двора. - Горя аз и смущавам се, съмнявам, притеснявам се, - дар с почит вам околните творби си давам дворните. Роденото във спора, - четете го на двора.
© Васил Станев. Превод, 2014