- В гръдта душа ми тъй гърчи се, в ней гори сърце свещ полечка, като пушка съдба: днес свърши се, ще даде откат, я - засечка. Ех, съдбичке ти нещастлива си, - Воля царска ти - несправедлива си!
* * *
- Аз - привидение, аз призрак, и от туй лежане ли така боли. Тъмница тясна ли, тъй духа все, - и безтелесно си, но все - тресе. Може и да се обижда той, аз със право, без шега: да плаша, да се виждам там - туй съвсем го аз не ща. Жалко ще те бесят брат, - ти с душа нелошата. Мен войнико, ей така, викай ми Тимошата.
© Васил Станев. Превод, 2014