Зараснете рани мои, две години са ли...?! Сечени ли, рязани ли - кучета ги яли И сирачето ми ти, устни твои алени, в миг кръвчицата ми ли ще тече в бокали.
© Васил Станев. Превод, 2014