- Ей шофьоре, дай в Бутирски хутор, де затвора бе, - по-бързо ти! - Ти другарю с две лета объркал си се тука - той затвора днес съборен си стои. - Жалко, аз пък днеска станах ранко и аз родните да видя тъй места. Е добре тогаз шофьоре, - ти вози ме във „Таганка“, - да погледна бил съм аз и там. - Срутиха я те старата „Таганка“, - тъй до край по дяволите тя! - Е шофьоре, дай назад и завърти геврека Ванка, - с нищо ще се върнем у дома. Или не, дай първом да запушим, по - добре да пийнеме поне! Дай да пием за Русия без затвори ти ме слушай, а без лагери в Русия е добре!
© Васил Станев. Превод, 2014