Аз бях кат всеки уличен хлапак - ний пихме водка, пяхме песни нощем - Серьожка Фомин не любим бе пак, че винаги бе тъй съсредоточен. Стоиме при Серьожка, знай това - там бяха наште, общи срещи местни и ето страшно гръмна вест - "Война!" - туй каза Молотов в речта си тъй известна. "Ей старче, ти!" - във военкомата съм сега: "Теб те спасява родния завод "Компресор!" Отказах аз, - а Фомин туй не издържа - спаси го татко му - известния професор. Кръвта за теб е - моя ти страна, все пак сърце ми що тъй негодува: Кръвта за Фомин давам аз сега - той се крий и нищо му не струва! Сега наверно гледа филми той - Там хроника върви преди сеанса... Да беше тук Серьожка с нас във бой - да беше с нас на фронта ни германски! ...Но най - накрай се свърши таз война, - От рамо падат тонове безбройни. Серьожка Фомин виждам аз сега - герой съветски - станал бе спокойно...
© Васил Станев. Превод, 1983