То не беше интрижка, - ти тъй беше открита, кат прекрасната книжка, във обложка обвита. Бях аз влюбен - момчето, тайно с трепет и лично чел романче което, прозвуча неприлично. Бяха сълзи, заплахи, Все едно и все също, - Проза дните ни бяха, стиховете поглъщат. Бурни твоите ласки и там другите средства - бе тъй страшно кат в разказ - в много ранното детство. Аз надявах се тайно, тебе да не разлистват, ала както в читалня, теб те много прелистват.
Мен ми казаха - "Знайте" А пък били са с тебе и огромна е тайна - четирийсе и девет. Сватба беше без искра! - И аз моля тъй Бога, да те бързо прелистя и накрай - епилога!
Ще дочакам тоз миг аз, твърде късно, но лично. И предал съм таз книжка - с име тъй неприлично.
© Васил Станев. Превод, 1984