Що се случи, и защо крещят? И защо треньора вий тогаз? осем четирийсе - резултат, - но чертата стъпил съм я аз. С отрова чаша пия аз докрая, - тази чаша вместо купа вземам аз, - Само чертата да настъпя зная - мигом ставам кенгуру - човек тогаз.
       
Що се случи, и защо крещят? И защо съперник вий тогаз? Осем и шейсе е резултат, - но чертата стъпил съм я аз. Що да правя, как и кого да виня - щом чертата таз не ми е по душа? Ще дам на негъра, вече се видя тази титла кенгуру - човек сега.
       
Що се случи, и защо крещят? Стадионът вие цял над нас Осем деветдесет резултат, - но чертата стъпил съм я аз. Дайте ми съвет какво ще правя аз? Ех тъй, негъра ми титлата прибра. Забрани чертата в края и тогаз - нам Америка би дишала прахта!
       
Що се случи и защо мълчат? Коментатора е тъй унил. Осем и пет - и за кой ли път, - Значи - на чертата не съм бил.        
       
© Васил Станев. Превод, 1984