На Левон Кочарян
Седемнадесет лета? На Голям Каретен. Де е твоята беда? На Голям Каретен. Черен пистолет къде? На Голям Каретен. А днес дали си ти добре? На Голям Каретен. Помниш ли, другарю, този дом? Не забравяш ти за него щом, - че живот тоз полвин е пропилян, щом в Каретния не е живян. И още, да: Седемнадесет лета? На Голям Каретен. Де е твоята беда? На Голям Каретен. Черен пистолет къде? На Голям Каретен. А днес дали си ти добре? На Голям Каретен. Друго име има той сега, и по новому е там и знай това. Гдето и да си бил и бродил досега, се връщаш на Каретния сега. И още, да: Седемнадесет лета? На Голям Каретен. Де е твоята беда? На Голям Каретен. И де не гасне светлина? На Голям Каретен. А няма ли те теб сега? На Голям Каретен.
© Васил Станев. Превод, 2011