На Марина
Ако бях богат кат морски цар, Само викни ми: «Лови блесна!» - Свят подводен и надводен в дар, Аз не мисля - плясвам кат вълна! Дом кристален за ней е на върха. Във верига раснах, кат пес сам. Мой ти извор сребърен сега, И находки мои златни са! Ако беден съм кат, пес един, и в дома ми с трън да завъртиш - Ще ми помогнеш ти Господи! Не ше живот да провалиш... Дом кристален за ней е на върха. Във верига раснах, кат пес сам. Мой ти извор сребърен сега, И находки мои златни са! Не бих никоя сравнил аз със теб, Накажи ме ти, разстрелвай ме. Погледни, как любувам се на теб, - Кат Мадона Рафаелева! Дом кристален за ней е на върха. Във верига раснах, кат пес сам. Мой ти извор сребърен сега, И находки мои златни са!
© Васил Станев. Превод, 2011