Ех удар, удар, още удар пак - за кой ли път Борис Будкеев (Краснодар) ми праска ъперкът. Той сви ме в ъгьла, избягах аз едвам поне, но - ъперкът, на пода съм, на мен не е добре. И мисли Будкеев, щом челюст троши: «Живей се добре, в живота добри!» Лежа - на мене "седем", в плач земляци са сега. но ставам, гмуркам се, вървят ми точки без борба. Лъжа, че за края тъй сили пазя аз сега, - от детство не мога човек да бия по уста. Но мисли Будкеев, ребра ми троши: «Живей се добре, в живота добри!» В трибуни вик, в трибуни вой: Смажи го ти сега!.. Будкеев търси близък бой, аз на въже лежа. Но той проби - ех сибиряк, настойчиви са те. И казах му: Чудак! Ех, почини си ти добре! Не чу ме, и мисли, хриптейки дори, че живей се добре в живота добри. Бий здраво той - не се мори! И виждам аз беда, спорт бокса е - не бой, ех спорт за смели е това... И той удари раз, два, три - от сили се лиши, Ръка ми рефер вдигна, когото не бях бил. Лежи той мисли: в живота е добре... Кому е добре, а кому - никъде.
© Васил Станев. Превод, 2011