Разпали днес ми баня до бяло ти, не видял съм бял свят от тоз миг, да горя, и във мен изгорялия, да развърже днес пара език. Разпали ми стопанке, ти банята, и разкъсвам се тъй, и горя, аз във края, на камъка, раната - тез съмнения требя сега. Гол ще бъда аз, чак неприлично знам, Ех, студено ведро - забрави. И следата от култа към личност там, на гръд моята лява искри. Разпали днес ми баня до бяло ти, не видял съм бял свят от тоз миг, да горя, и във мен изгорялия, да развърже днес пара език. Пада вяра, гора - в младостта ни е път и мъка, изпитана в нас, а на лявата гръд - в профил Сталин е, а на дясна - Маринка в анфас. Ех, за вяра таз моя - безкрайната, в рай на отдих за много лета! Аз живота смених си в незнайното, мен защото обвзе глупостта. Разпали днес ми баня до бяло ти, не видял съм бял свят от тоз миг, да горя, и във мен изгорялия, да развърже днес пара език. Помня взеха ме заран тъй раничко аз на брата си викнах: "Виж свой!" И мен двама красиви охранника, от Сибир във Сибир под конвой. А там на кариера ли, просто ли, нефта гълтайки с много сълза, ний в сърца, тъй дълбаем си профили да чуй Той, как се късат сърца. Разпали днес ми баня до бяло ти, не видял съм бял свят от тоз миг, да горя, и във мен изгорялия, да развърже днес пара език. Ох, треперя в студа тъй от гадното, пара гони ми мисли сега. От мъглата на минало хладното, се топя във гореща мъгла. И зачукаха мисли под темето, аз съм значи напразно клеймен, Бий с брезова метличка тъй бремето, туй наследство тъй мрачно при мен. Разпали днес ми баня до бяло ти, не видял съм бял свят от тоз миг, да горя, и във мен изгорялия, да развърже днес пара език.
© Васил Станев. Превод, 2011, 2014