Гъсокът Робин съм - не плах, и не страхлив, но имам страх, за мен не чули сте това уви, гъсок, със слава съм добра, аз се кълна, аз се кълна, от тез що Рим спасили са дори! При гъсоци особено, ех, не всеки тъй - Робин е!
© Васил Станев. Превод, 2014