Миледи! Грешно сте на Заека в обида! Глуми се, верно той неумно и тъй зъби се, ала той после се терзае и тъй скръбен е!... Вий там към Мартенския Заек без обида!
© Васил Станев. Превод, 2014