Боецът все е здрав, боец готов, корав, - и прах по пътя прав, ей тъй набиваме ний крак Да спрат не ще посмеят, не ще сменим крака, - лицата наши греят, ботушите лъщят! Гори степта безкрайна - на метър три - там тъпчем я Украйна на „Центъра“ бойци Едно, две ти брой се и знай! Първи раз, два... Първият напред! - и в рай. Първи раз, два.... А втори след бой - също юнак, - в рая и той с теб ще е пак, Първи раз, два, първи раз, два, първи раз, два Отпреде всичко там цъфти отзаде нас гори. Ти не мисли - Той нали, за всички тук реши, Доволни и - не мрачни сме - ще бъдем ний в дома невестите ни брачните награда ще ни са! Днес все напред, ний знайме - на метър три - ний тъпчем я Украйна на „Центъра“ бойци Едно, две ти брой се и знай! Първи раз, два... Първият напред! - и в рай. Първи раз, два.... А втори след бой - също юнак, - в рая и той с теб ще е пак, Първи раз, два, първи раз, два, първи раз, два        
© Васил Станев. Превод, 2011