Търпяхме ний войните и глада тъй до несвяст, а само тъй дрън-дрън и тежко бреме, - И цапнахме го царя, след туй Временната власт - вече тяхно свършило е време. И ако някой на нещо тъй надявал се бе тук, на този ще му кажем ние впрочем: Обратно не ще върнете го времето вий тук, стараем се така ний междувпрочем. Така за нас не време за власт временна е днес - властта сега Съветска ще я вземе. И временните тука - ей ти слез! Е хайде слез! Свърши се вашто време!
© Васил Станев. Превод, 2014