В град и около Пекин ли, ходят-бродят хунвейбини, И старинните картини търсят-ръчкат хунвейбини, - Не за туй че хунвейбини любят статуи, картини: вместо статуи са урни - «Революция културна». А най-главно, го зная отлично там, как сега тях наричат ги, - но нещо ей тъй неприлично там в мен в езика засрича се: Хун-вей-бини... Ех измисли им забава техни вожд другаря Мао: не учете деца, а ето - патърдия вий вдигнете! А не бяха тез дечица ненапитата водица, - а посякоха те колко - много хора на пържолки! А най-главно, го зная отлично там, как сега тях наричат ги, - но нещо ей тъй неприлично там в мен в езика засрича се: Хун-вей-бини... Поседяхме малко лани, а сега сме хулигани Нещо тихичко е малко, - мислят Ляо Бян и Мао, - А с какво ще я нагадим таз световна атмосфера: пръст ний среден ще го вадим тъй на САЩ и СССРа! А най-главно, го зная отлично там, как сега тях наричат ги, - но нещо ей тъй неприлично там в мен в езика засрича се: Хун-вей-бини...
© Васил Станев. Превод, 2014