Мен ме няма напуснах Русия! И девойките днес са в тъга. Аз сея свои семчици тия на Елисейските чужди поля. Някой писна в трамвая на Пресна: „Ех без него, замина накрай! и там нека той чужди нам песни Пише ги за двореца Версай!“ Чух отзад новини доста факти: „А не тоз, чу ли - тоз се спаси!“ „Ах не този?“ - и блъскат се с лакти, на коляно седящи в такси. С тоз другар в Магадан бях немалко, - от войната той гражданска бе, - той говори, че пиша му: „Ванко, скучно, брат ми ела ти поне!“ А аз вече помолих обратно, унижено, със вопли, с молби... Не връщам се аз вероятно, не заминал съм просто нали?! Който вярва - подаръци малко, и с край хубав е филма дано, - взимай ти Триумфалната арка! И граби ти заводи Рено! Ще се пръсна от смях, ще загина. Ти с кошмари си както на кино? Хей спокойно - не съм заминал, и не очаквай - аз да замина!
© Васил Станев. Превод, 1985, 2014