Тез лета, тез лета - все една и съща: без пара, без жена, тъй на мен ми втръсна. Колко крадох така, колко не старах се, - не събрах капитал - все пиян аз бях си. И без двор, без дома и без мутра даже без приятел - и така сякаш съм прокажен. Само - водка пий на три, Само - пика с купа, - Пусто - всички са блини, и не първи пукна.
© Васил Станев. Превод, 2014