За него, не знаят у нас ни навън и не ще пеят в хорали - взема производната даже насън и ресто брои в интеграли. Но теория с вероятности - е въшка коварна, тя, - той е само с неприятности, а приятното не видя.
© Васил Станев. Превод, 2014