Ти го спаси, него сирак - Ти го възпитай! Даром учи, даром пои, даром храни ти!.. Бях аз - вода, Винаги - да бях и безгрижния, - Глупост това, има съда този най-висшия. Ще ви дадат Ще облекат - Да сте прилежните, - А за пара - ласки сега тези най-нежните. Винаги тук тъй аз без труд - бях и безгрижния, - Глупост това, има съда този най-висшия.
© Васил Станев. Превод, 2014