Ще загубя истинската вяра - болно е за наш СССР и на Насър орден този даром - Не за орден Насър е за мен! Може от трибуна да се псува, и наляво, дясно дар хвърли, да наричаш Насър брат си струва, но защо Герой - това махни! И защо без злато сме така? Подариха, гадове, дариха. Давай по-добре го за война, а пък после - Насъри простиха!
© Васил Станев. Превод, 2014