Гръм прогърмя - золация върви, ченгета спешно пак разпращат телеграми, че тъй Одеса със крадци е пълна само, и тъй сега критически момент - и се запича тъмен елемент. Не тоз е щат - началници тъжат, във всички кръчми не е вино, а отрови, и все в града са там - убийства, хайки що ли, - И следва указ там - играй ва-банк и приложи запасен вариант! Ченге върви - върви в обход ченгета спешно пак разпращат телеграми, че тъй Одеса със крадци е пълна само, и тъй сега критически момент - и се запича тъмен елемент. Затуй със стръв на тях съвет такъв: Вий със капка уважение в таз драма, четирма долу - и без вас в Одеса-мама! Ченге върви в обход, само във мат, - Не тоз е щат - и номер го не щат!
© Васил Станев. Превод, 2014