На вас, момчета, аз не мътя разума, но туй е - кривина и парадокс: то някой избор папа в Рим е с казуса - то някого затварят в тесен бокс. А тук местата - блатните са взели и тъй тихи, но надежда в тях гори, - В туй време в тази, в честната Италия за папа кандидат не се откри. Тъй ненавреме жалко в примка омотан, - засмукал бих шише - и в Ватикан! Църковници с плювалници разчекнати, забърка се за малко Ватикан, - ний тука папа римски им подметнахме - от наште, и поляк, славянин там1. Лежа на нарове наро-фоминските. Дали ти знаеш, губи ме кога, че можех аз да стана папа римския, - а мама теб - естествено, така! Тъй ненавреме жалко в примка омотан, - засмукал бих шише - и в Ватикан! При власт ли, пари ли, със корона ли - съдбата хора хвърля ги, нали? На шаха2 ний не взехме днеска трона му?! Потомството на нас не ще прости! Шахът подписа в пълно неведение - ех тука го вземи и замени! От де? Всеки втори у нас в Туркмения - аятолах3 и даже Хомейни4. В живота мой вратите със рога кат коча там, - а просто взел Коран - и в Техеран! В Америка ли, в Азия, в Европата - Ей тоз недрав, а този ще умре... На Меир Голда5 ний не взехме сопата, - А там - четвърта част все наши са поне.             И плуват си по Волга ли по Кама ли Таланти - те със шпаги и със плащ, - Руслан Халилов, мой съсед във камера, - пред него Мао6 - просто го не ща!7                        
1 Папа Йоан Павел II (на латински: Ioannes Paulus PP. II), или Карол Йозеф Войтила (на полски: Karol Jozef Wojtyla), е първият римокатолически папа от славянски произход и първият папа след папа Адриан VI (1522 г.), който не е италианец. Служи като папа от 16 октомври 1978 до смъртта си на 2 април 2005.
2 Мохамед Реза Пахлави, шах на Иран от 16 септември 1941 г. до 11 февруари 1979 г., е роден на 26 октомври 1919 г. в Техеран. Като владетел на Иран той приема титлите шахиншах (Цар на царете) и ариамехр (Светлина на Иран). Като Мохамед Реза Шах той е вторият монарх от династията Пахлави и последният шах на иранската монархия.
3 Аятолах е висша титла в шиитския ислям, чийто носители днес имат много силно влияние в обществения и политическия живот, особено в Ислямска република Иран. Думата означава "знамение на Аллах".
4 Аятолах Рухолах Мусави Хомейни е роден на 17 май 1900 г. в Хомейн (точната му рождена дата е оспорвана). Той е шиитски духовник и идеен ръководител на Ислямската революция в Иран през 1978-1979 г.
5 Голда Меир е израелски политик, министър-председател от 17 март 1969 до 3 юни 1974. Преди това заема и постовете министър на труда и външен министър. Тя е първата жена министър-председател на Израел и трета жена министър-председател в света.
6 Мао Дзъдун е китайски революционер, политик и теоретик на комунизма. Той оглавява Китайската комунистическа партия (ККП) през 1943 г., а от нейното основаване през 1949 г. до своята смърт през 1976 г. е начело и на Китайската народна република.
7 Всички герои на песента, са свързани с актуални политически събития към момента на написването й в 1979 година.
 
© Васил Станев. Превод, 2014