А жабчета тук са така - на стража да пазят дома, един е въпроса сега: Не пускат - и да?.. А ако рискуват и пуснат го те, обратно дали да дават?.. въпроса по-сложен „да бъда и не?“ те жабчета решават. И виждате трудно, ква-ква: Слова, слова, слова, - Въпрос ще решат още как най-мъдри от жабчета пак.
© Васил Станев. Превод, 2014