Тъй вина с достойнства, и така целебни са, - аз реших да пробвам - от бутилка не бях пил... А оттам излезе туй нещо непотребното: може би зелени змей, а може - крокодил! Щом аз нещо съм решил - ще пия обезателно, - но към шегите се държа много отрицателно! А пък то зелено е, мирише и противно е - скачайки по стаята, стоейки на глава, - а пък после чу се таз песен агресивната - и видението мъж оказа се сега! Щом аз нещо съм решил - ще пия обезателно, - но към шегите се държа много отрицателно! Ако имах време аз, то макар да бе и час - портиери бих ги викнал тук, и то с метли Помня детски дедектив - ибн Хасан май беше с нас - а аз въпрос: „Другарю ибн, как се казваш ти?“ Щом аз нещо съм решил - ще пия обезателно, - но към шегите се държа много отрицателно! „Тъй че хитрост, - викам ти, - и без тези хитрини - Първом днеска, ми кажи: Тук защо си ти, кой те вкара тебе тук в съдовете винени, от кого се криеш ти и какво ти скри?“ Този мъж поклони би, отговаря мило май: „Аз крадец, не съм шпион, а изобщо дух - свободата ти ми дай - и щом искаш живо знай - ще набия за теб всеки, в прах и даже в пух!“ Тук разбрах това е - джин, - и той може много ех - и да каже също да: „Ще те позлатя!“... Вашто предложение, - ей така, - май строго е Мутри за бой после май - вино дай сега! А пък после - чудеса по ей този случая: „До небеса дворец си ща - джин си ти поне!..“ А пък той: „Ний за тез дела тъй не сме обучени, - Само бой на мутри де - чудесата не!“ „Лъжеш“ - викам - “Хитър си!“ Но е дух с амбиция, - Прасна ме - специалист! - види се това. Аз разбира се побягнах - звъня в милиция „Ох убиват ме, - крещя - тука у дома!“ Ето те пристигнаха - знак на него бурния! и против милиция той не държа така: хванаха го бесния, прангите му - турнаха и с размах го хвърлиха в „черната кола“. ...Що ли стана? Може би той в пандиза шири се, - щом е зле в бутилка, да е в Бутирка по-добре! А пък може той сега с бокс там тренира се, - За мен той щом ще се бий - туй сеир поне!
© Васил Станев. Превод, 2014