Аз от работа се върнах, и пилата на стена, - а в прозорец някой пърха от постеля на жена! Аз разбира се, разпитвам: „Кой бе тук?“ Тя с ръце в молитва: „Свети Дух!“ Ох ще срещна Духа този - Ох, в ухо за Бог помози! Дух различен бил поне: Щом си свят - ти Машка не! Да ти - кръв синя знам те, да ти - бяла си кост, - До Христос ще стигна, там де - не ще жалва те Христос! Машка, вредна е тъй значи, пък започва ми скандал, - и обидена, глупачка: Сякаш, пречиш, полудял! Аз така - в начало с ласка: Тъй поне... А пък тя - в стена и страх я: „Не и не!“ Аз тогаз цедя през зъби, но разбира се, се сърдя: „И макар със възраст древна, той с годините безчет, - от села му са потребни две ли, три жени подред!“ На Мария аз предлагам, - ех измислям ги нали! - Щом неделя друга стане ти, Мария, направи: Аз ще тръгна сутрин рано - няма ме - ти приеми го някак само, Е, добре? Ти покрий го тъй за малко - Напои, - а аз с бухалка! Той с крило, а аз с пестник, той със псалом, аз с камшик! Той предал се, не хитрува - и Мария с чест сега, - щото мене ми се струва, този Ангел - Сатана! ...С вик влетях, да бия него, страх да всея в него тук... Машка плаче. „Машка, де го?“ - „Отлетя желани Дух!“ „Как това е, аз не зная, как успя?“ „Да така бе, - отговаря, - Отлетя! Чете псалом и в едно гъделичка ме с крило...“ „С жив мъжа шега направи! Ах ти, скверна си жена!...“ Аз с оръжие ударих... Смей се, смей се Сатана!
© Васил Станев. Превод, 2014