Аз търча, така едва, по пистата все още, - да ям не знам, да спа не знам, да пия - знам е после. А може би гуляй аз ща при Гурев, при Тимошка, - Тъй не: търчи, тъпчи, сега по пистата ти още, - А гвинеец Сем Брук със кръга ме мина тук, - Всички вчера напук: “Сем - другар е наш тук! Гвинейски - наш е тук!“ А гвинееца лети - аз още изоставам, - и в мен надежда все гори дъх втори се надявам. Третия след него ща, четвърти дъх, желание, - ще го на пети съкратя с гвинеец разстояние! Тоз другар - добър пък, - пак ме мина мене с кръг! Всички вчера напук: “Сем - другар е наш тук! Гвинейски - наш е тук!“ Спорт е първи - маратон, а градусите - трийсе, - но в топлика, свикнал той - и ето майстори се. Ах той така ще се мори, там щом е - минус трийсе! ала сега - ти го гони, - да псуваш - остави се! Тоз другар - добър пък, - пак ме мина трети път! Нужен е такъв тук, - как бе той... ах да - Сем Брук! Сем - наш гвинейски Брут!
© Васил Станев. Превод, 2014