Мен краката ми увисват - И люлее се земя... Трети месец вече кисна, тъй изритан и на чисто аз от кораб на земя. Аз така, съм бич1 на суша, безпартиен, не еврей, - аз по стълбища се гуша, радиатора ме грей. Туй живот! Живей и грей се - ни бесило и куршум! Пий, щом искаш и олей се: щом другарите от рейса - са в гуляй и са без ум! И не рубли, а хартия, да пестиш е тежък грях. Ех, душа ми беднотия - риза в кръпки - стон и смях! Но късмета Господ праща - Изработи свещта щом! - тъй видял, че тъжно плача, той ми каза: "Там на Вача! И побързай, за сезон!" Що това е тази Вача - разузнах аз от бича, - Той на Вача тръгнал плачещ - а се връща ха, ха, ха. Вача е рекичка с нанос в дълбини сибирски знам, Вача - дом с постеля рано, и в артел копаят само, - много злато има там! Аз вербован съм да бачкам - не безделник, не "вися"... Взех билет, - летя за Вача, долетял - и ха, ха, ха! Злато тука има гаче - хора знаят го нали! А изобщо и така че, изработих аз на Вача сто и седем трудодни. От заплата там отбиха, - за храна, туй-онова, - хилядарки пък броиха много точно - чудеса! Аз във джоба, пачки ходом, той не чул на гроша звук, и на юг да тръгна мога, ресторанти там са много - да забравя бача тук. Пия - там такваз е чача?! - за съветския бича: Аз на Вача тръгнах плачещ - а се връщам ха, ха, ха! ...и там шафнер пред запоя се върти край мен поне, сервитьорка е чевръста, а на първа спирка също тъй жена дойде в купе. За вас кранта, но обаче, тя за мен е тъй добре! Аз за Вача тръгнах плачещ - а се връщам весел бе! И тя дрънка, ала-бала, - щом научи за пари... Дума в дума и за Валя тъй стотачки са хвърчали - с Валя скоро сме на ти. С нея тъй се не получи, - но и туй ще залича! Аз за Вача в плач се случих, но се върнах в смях сега!.. Пет са дните - се прекърших, а морето - ей го на. Що у мене беше - свърши, и тъй шафнер мутра гърчи и за водка не търча. Грош последен в Сочи вадя - телеграма навъртях: Вий пари в дълг дайте братя, че ги всички пропилях. Разпиляни, де сте мои, - и хем псувай, хем крещи! Пак аз ваш съм, скъпи мои, - магадански, родни свои, незабравени бичи?! Край носа ми носят чача2, край уста ми - алича3 Аз за Вача тръгвам, плача, и над мен си - ха, ха, ха!
1 бич, бичи - произлиза от англ. Beach - "бряг" и първоначално е означавала свалени на брега безработни моряци, крайбрежни бродяги. Използва се думата бич в Сибир и в Далечния Изток в Русия, където най често означава бродещ с непостоянна работа човек.
2 чача - грузински с висок градус алкохол.
3 алича - вид слива, джанка, неразпространена в България.
 
© Васил Станев. Превод, 2014