Твърдеше че: „Тя моя е!“ „Ти се шегуваш, друже, се шегуваш! Върви момче, пияно бре, - а не си струва, друже не си струва!“ А той крещи: „Сега е все едно! Седни в такси - разходката е нашта! Брояча щрака само - все едно а там накрая сметката се плаща.“ Не жалко е момчета тез. „От грях махни се ти!“ - твърдя, ей Богу, а той към мен, за нея все... „Ни дума повече, виж гад, не мога!“ Кръв вдигнала се в чело май, защо - усмихвам се така и зло ме хваща, и аз му казах тихо: „Все едно а там накрая сметката се плаща.“ В сълзите глух в молбите глух - Готов за бой съм аз, готов съм ето! И искаш тук, не искаш тук, - Плати ти в брой, друже, плати ти сметка!.. Филм ням проблясва кат живот в едно, - и добре ми е, и смях ме хваща, - брояча щрака само - все едно а там накрая сметката се плаща...
© Васил Станев. Превод, 2014