Раси в Земята тъй има си хас - просто е цветна палитра, - въздуха диша май всеки от нас два и полвина там литра! Ако така е, то - две, три лета - скоро и край с нашта ера: Тези китайци - не може така скоро сме без атмосфера! Сън аз сънувам тъй в дните наред - сън в пот се будя, кошмар са: Аз съм си в къщи, пред мене отпред Мао Дзедън с Ли Син Ман са! Дели се света ни наш малък и стар на три огромни там части, ний - милиард, те - милиард, другото всичко - китайци. И бутат на мене там бяло листче: Ей на, подписвай го - спешно, - нужен ваш Изток Далечен поне - нужен ужасно е нещо!... Само туй помня от сън си сега, само от туй аз се гъна, - и на колега - му казвам така Мао - простете - Дзедъна! Но скоро, летим към Луната тогаз, - защо бой с Америка - знай се: Лява - на нас, дясна за вас другото всичко - китайци.
© Васил Станев. Превод, 2014