Що със тебе аз да си река! Все едно ти глупости ми ръсиш, - Важни са в другари мисли да - и затуй да пия днес ги търся. А с другари разговор дълбок - кой например пиещ е най-много, кръгозор в другари е широк - от дюкян до лавката те могат. И при нас е разговора груб - а решаваме проблема кротко: де пара ний да намерим тук и кой после да търчи за водка. ...Ти ми даваш сутрин хлебен квас - сега да оправдая теб не струва! Интелект различен е при нас, - и вдигни ти своята култура!
© Васил Станев. Превод, 2014