И само час с оръдия стрелба. И само час пехота мирно гледа. И само час до важните дела: И кой със ордена, или кого в ковчега. За този час не пишем нито ред. Бог на война - молба - артилеристи! А ний така сега - дисципаджии сме. Не ще напишем: «Бройте комунисти». Преди атака - водка? Без това! Ний туй изпихме го така цивилни. Затуй вървим сега без вик «ура!», мълчим със смърт в играта много силни. И край един, един закон е във дисципа - коли-сечи фашистката гадина! Олово във гръдта ти щом не спипа, медал на гръд «За храброст» ще го има. Ти бий със щик, и просто бий с ръка - така е тихо, тъй наверно строго. И щом ти жив сега се отърва, в гуляй, си дрипльо, и за рубли много! И счита враг - със слаб сме ний морал. И град, гора зад тях горят огромни. Вий кръстове сечете от гора - дисциплинарни в бой са батальони! И шест е точно, и сега - стрелба. Бог на война! Без отдих дай - не гледай! И само час до важните дела: И кой със ордена, а болшинство в ковчега.
© Васил Станев. Превод, 1983, 2014