Аз от делото тръгнах, от много тъй хубаво дело! И аз нищо не взех - как ме майка родила така. Не за туй, че не свърташе мен, - просто време ме взело, че зад синия хълм ме подгониха други дела. От книжки всеки много е познал, а истините се предават устно: "Пророци няма в родината знай", - но и в родини чужди - не е густо1.                 И разграбиха мен, но щастлив, че пай лъвски прекрасно там получиха тези, комуто бих дал със мерак. Аз по пода тъй плълзгав вървя, и с токове във блясък, и се качам по стълба, излизам сега на чардак2. Пророци няма - със свещ търси в деня, - и няма Мохамед, и Заратустра. Пророци няма в родината знай, но и в родини чужди - не е густо... А отдолу говорят - добро ли, и зло ли, не зная: "И добре, е без него, - и дело стана верно сега!" Паяжината аз от икони с ноктите свалям, да побързам, че коне оседлават накрай у дома. Пред мен Свети - аз него моля най, а той разказва пак тъй тъжно, пусто: "Пророци няма в родината знай, но и в родини чужди - не е густо". Аз и сраснал със коня, в седлото политам аз смело - коня пада под мен, - но сега аз държа я юзда! Аз от делото тръгнах, от много тъй хубаво дело, че зад синия хълм ме подгониха други дела. В галоп - и само тропота, но май аз ясно различавам думи пусто: "Пророци няма в родината знай, но и в родини чужди - не е густо".
1 густо - «хубаво» диалектно
2 чардак - висока покрита тераса на къща
 
© Васил Станев. Превод, 2014