У нас и вчера и ден преди все спокойни са игри - И в тесте козове стигат ни тъй много, и събрани сме в това, всеки, своето държа, разделени, а след туй - ей дай отново! Тез появиха се и - казаха ни: «Здрасти!» От нас нечакани, но вече тук сега... А тъй четири бои в тесте - са властни, - те дай и хванаха попове и аса! Тъй започна заранта с неудачната игра, - Не пречете и не блъскайте вратите! Те ни правят в пух и прах - и успех, за нас е страх, - но асата само с козове са бити! Тез появиха се и - казаха ни: «Здрасти!» От нас нечакани, но вече тук сега... А в тесте бои пък четири - са властни, - те дай и хванаха попове и аса! Тъй в неравните игри - там са шмекери добри, - а и в карта им върви - аз кой да викна! Зъби тракат им нали - видно, всеки иска в миг свършва дело - и делят те пай отлично. Тез появиха се и - казаха ни: «Здрасти!» От нас нечакани, но вече тук сега... А в тесте бои пък четири - са властни, - те дай и хванаха попове и аса! Май напразно хитри са - не сега е край с игра! Жалко, вечер е на двора без луната!.. И насляпо ний сме пак, щом съдбата каже шат, - ала туй е нищо - ще платиме на съдбата! Тез появиха се и - казаха ни: «Здрасти!» От нас нечакани, но вече тук сега... А в тесте бои пък четири - са властни, - те дай и хванаха попове и аса!
© Васил Станев. Превод, 1983, 2014