Заедно грабихме една и съща хата1, една и съща нам пролука бе, - ний с тях се срещнахме, ех трима млечни братя, един със друг не виждали вобще. За хляб, вода и живот свободен - Благодарим ти наш народ съветски роден! За нощ в затвора, за разпит в МУРа2 - Благодарим ти на града прокуратура! Нас заедно ни пращат в порт Находка3, и мен ще пуснат утре, също тях нали, - Ний с тях се срещнахме, кат рубли три за водка, И като водка цепим се на три. За хляб, вода и живот свободен - Благодарим ти наш народ съветски роден! За нощ в затвора, за разпит в МУРа - Благодарим ти на града прокуратура! Как е добре устроен днес света! - за мен това белязаха го мило: Освободен по-рано с пет лета, - И подпис: "Георгадзе, Ворошилов"4. За хляб, вода и живот свободен - Благодарим ти наш народ съветски роден! За нощ в затвора, за разпит в МУРа - Благодарим ти на града прокуратура! Това е то разчет на богове: Дванайсе са в съда лета понятно, - в живота седем взели са поне, и пет - сега са върнали обратно! За хляб, вода и живот свободен - Благодарим ти наш народ съветски роден! За нощ в затвора, за разпит в МУРа - Благодарим ти на града прокуратура!
1 къща от украински език
2 московска криминална милиция
3 пристанище в СССР, строено от затворници
4 съветски политически дейци
 
© Васил Станев. Превод, 2014