Тъй рекли, арестуван момък харен за три думи, - тъй рекли, арестуван Мишка Ларин за три думи. Тъй рекли, честно че, помощ му застъпник не намира, - Мишка Ларин най - опасния престъпник атестиран. Ала туй, е верно, - несправедливо! Ще река: без вина е! Не от зло е, от вина е!.. Ще река: без вина е, а с позор той - новина - не! Ще река, Мишка не вдигнал е ръце на таз гадина, - Аз за Мишка съм с поръка, тъй поне - опора има! Ала туй, е верно, - несправедливо! Тъй рекли, че до сватба върнал се, до женитби, - ех там вас да ви пратят, ех там вас да изгнийте! Ех там вас би на Камчатка - на Камчатка нара дали, - Пощадили сте вий нашия Мишатка, и ридали!.. Ала туй, е верно, - несправедливо! Ще река: застъпи се! И повтарям: на поръка! Ако вий се скъпите - Заявявам: за вас мъка! Аз такова ще ви правя, аз такова ще ви правя! И аз Мишка не забравям - вас в земя ще закопая! Ала туй, е верно, - несправедливо!
© Васил Станев. Превод, 1983, 2014