Вечерта така патриции се събраха в Капитолия Новините що ги бистрят все и там малко алкохолното. Не върви беседа трезво, не! Марк-патриций не терзае се - Пи нектар така безмерно все и ужасно нанектари се. И под древна под колоната той изригна стон обаче как: - Ох, с почтенната матроната се развеждам скоро, братчета! Тя се сбърка със поетите, и побърка се с театрите - тъй се фръцка със билетите на гастролни гладиатори! "Аз, - крещи, - от безкултурие тъй ще стана истеричката!" - Общо, злобна е кат фурия, поощрява я сестричката! Само цъкат те и тихи все... Ох, налейте пак на мен така! На мен - роби в лице хилят се. На война, ала сме без война! Нарушавам аз традиции - не се справям с тези двете и, - тъй потъвам аз, патриции, пий се тежко със плебеите! Дом ще и оставя в Персия - с нея и сестра-мегерката1, - а на бащини сестерции ще си взема аз хетерката2. И хетери тъй те явни все, но те не обезумяли са. и хетери са безнравствени, но роднините умряли са. Там ще успея с цяр на жриците? на запой край скоро виждате! - ...към дома вървят патриции, на пияни Марк завиждат те.
1 Мегера (гр. Μέγαιρα) в древногръцката митология е една от ериниите, олицетворение на гнева и отмъстителността. Сестра на Алекто и Тисифона. Често е изобразявана като отвратителна старица (понякога обаче и като млада жена) със змии, вместо коса, дълъг език и факел и бич в ръцете. Тя биела в Тартар престъпниците. В преносен смисъл Мегера значи зла и отмъстителна жена.
2 Хетера (на гръцки: ἑταίρα - приятел, спътник) е жена в Древна Гърция и Древен Рим, водеща свободен, независим живот, също така публична жена, своеобразна куртизанка. Първоначално хетерите били предимно робини, а по-късно и свободни жени. Известните от историята хетери били като цяло добре възпитани и начетени жени.
 
© Васил Станев. Превод, 1985, 2014