Да излезеш ти в чужбина Бланки пишеш тъй мнозина - но и туй е не беда, - че в състава делегатски с вас цивилна личност има - все така. Месец цял до воаяжа инструктаж си минал даже - Как да минат дните все: Безобразия - по-малко, връзките странични - жалко да са - не-не-не! ...там цивилна - личност рижа - се представи тъй в Париж днес: «Заедно с вас ще сме - Никодим. Все товаря, от Бобруйск съм, Баща - руски, сам съм - руски, Даже не съдим». Изпълнителен до крайност, той секретност пази тайна И за всичко в помощ ми бе йощ: Той сега заради служба тъй ценеше мойта дружба Просто ден и нощ. А екскурзия по Рим бе Аз реших без Никодим е: Нощ той цяла писал и заспал, - но таз цивилна личност цяла, бокс по - рано бе играла - тъй че не посмял. Той с мен закусва и обядва, И със мене - дето трябва, - сякаш тъй е без дела. Аз веднъж така за справка попогледнах му в тетрадка - Ще умра! Той написал - гада ето! - че в Париж аз бил съм кмета със юмруци ей така, и към жени ме тегли леки и влияние ме взело тъй от Запада... Значи, личност може даже да ви лепне шпионажа!.. Вий сметнете - що тогаз? Туй ще значи - да не виждам аз ни Рим, и ни Париж там Вече никога!..
© Васил Станев. Превод, 1985, 2014