С земята Федя свързан бе от детство - той и гранита мъкна и трошляк... Веднъж донесе той такова нещо, че мама с татко тъй ридаха чак. Студента Федя много беше боен на щит археология и как - той в институт щом мъкне нещо свое, наоколо ний тъй ридахме чак. Донесе той от практика ръждиви експоната два древно имане, вика - той стократ. След туй веднъж във Елиста1 намери той там челюсти с размер на самогонен апарат. Той писа там за древните светини, за скити, и за техни богове. Освен това тъй псува по-латински, че скитите се гърчат в гробове. Той древните строени ги търси с настървение И често с див гласа все ни крещя, че има я пътеката, де древни там човеци са, при туй се силно биеше в гръдта. Да свърши той живот с ергенска слава и за семейство е в борбата как. «Аз, - казва ни, - с жена ще съм такава - от завист вий във плач, ридане чак!» Обиколи и лази вред - в Европа бе, и в Азия, - и скоро идеала разкопа. Но идеалът не разбра в археология реда, - и Федя го отново закопа.
1 град в южна Русия, столица на Калмикия.
 
© Васил Станев. Превод, 1985, 2014