Всички срокове ги свършихме, а на лагерни врата, днес така с ключ бе завършено, с надпис: «Всички - на фронта са». За греха наш ще ни нас простят, - ех при нас такъв народ: Щом Родината в опасност е - значи, всички са на фронт. Там ден - за три, ако Бог смили, - както в лагера зачот. Днеска сме на равно с ВОХРите1, днеска всички са на фронт. И началника Берьозкин там - ох че фукльо, все със понт! И душа му - с ключ е простата, но и той е с нас на фронт. Него в тил да кара тихо той, само с нас бе много смел. С висша мярка наградиха го в трибунал за самострел. А ний, всичко - оправдали сме, наградиха нас сега, тез що живи са - с медалите, тез що мъртви са - с кръстта. Нека другите затворени да четат те на врата паметта ни тук затворена - с надпис: «Всички - на фронта са».
1 въоръжена охрана в лагерите в СССР.
 
© Васил Станев. Превод, 1983, 2014